545.00 - Appeltje-i: Documentatie

Hoe organiseert Appeltje-i de documentatierubriek?
In het verleden werden synthese-PDF’s van de maandelijkse sessie-momenten op donderdag opgemaakt en in de rubriek documentatie op de webstek beschikbaar gesteld. 

Vanaf september 2015 pakken we het anders aan. Van ieder onderwerp wordt een notitie gemaakt in Evernote en in het notitieboek 545.00 - Appeltje-i: documentatie  gestopt. Een voordeel hierbij is dat die notities telkens aangevuld en/of bijgewerkt kunnen worden wanneer dat wenselijk blijkt. Een ander is dat de onderwerpen geordend zijn en eveneens doorzoekbaar zijn via trefwoorden.

Wat komt er in dat notitieboek?
Van elk maandelijks sessie-moment op donderdag wordt een algemene notitie opgemaakt. Daarin staat bij elk onderwerp de link naar de aparte onderwerpnotitie. Daarnaast staan ook notities met onderwerpen die (nog) niet aan bod kwamen. De meeste onderwerpen zijn Mac-gerelateerd, maar niet uitsluitend. Het aantal onderwerpen zal langzaam groeien.

Wat met de oude onderwerpen die in de rubriek documentatie op de webstek stonden?
Van de onderwerpen die ooit op een Appeltje-i-avond aan bod kwamen en nog relevant zijn, wordt op identieke manier een algemene notitie opgemaakt. Bij elk specifiek onderwerp wordt nagekeken of het ook nog geactualiseerd kan worden.

Wie kan het notitieboek 545.00 - Appeltje-i: documentatie raadplegen?
Enkel wie solidair is, m.a.w. zijn/haar lidgeld betaalde en het notitieboek wenst te raadplegen, krijgt een bericht toegestuurd. 

Wie niet meer solidair is, wordt door de beheerder geweerd. In deze is de ledenlijst de leidraad.

Wie toegang heeft tot het notitieboek 545.00 - Appeltje-i: documentatie kan de notities enkel raadplegen, niet bewerken. Maar mocht u fouten ontdekken of aanvullende info hebben, laat niet na dit te melden aan Jozef (jozef.pouseele@skynet.be). 

Wat moet u doen om het notitieboek 545.00 - Appeltje-i: documentatie te kunnen raadplegen?
Hebt u reeds Evernote staan, dan hebt u al een account. Hebt u Evernote nog niet dan is het nodig een account aan te maken en deze te downloaden. Een gewoon account is volledig gratis, een premium kost u centen. Noteer uw accountgegevens nauwkeurig voor later gebruik. 

U krijgt een chatbericht in Evernote toegestuurd van Jozef Pouseele. Zorg ervoor dat u internet hebt en dat Evernote open staat. Accepteer dan de uitnodiging door op de link te klikken.

Het notitieboek 545.00 - Appeltje-i: documentatie  verschijnt daarin, tenminste als de uitnodiging hetzelfde e-mailadres gebruikt als datgene dat u zelf gebruikt bij inloggen. Mocht dat niet zo zijn, stuur Jozef Pouseele (jozef.p@appeltje-info) dan het gewenste e-mailadres en u krijgt een nieuwe uitnodiging.

Webstekonderhoud Vandepitte Marnix