Missie

Missie
Appeltje-i wil een middel zijn om contacten te leggen tussen Apple-Macgebruikers, iPad- en iPhonegebruikers om ervaringen uit te wisselen, te informeren, geïnformeerd te worden, te steunen, gesteund te worden in het gebruik.

Doelgroep
Iedere gebruiker van een Mac, iPad of iPhone, of belangstellende is welkom op de bijeenkomsten van Appeltje-i, indien hij naar eigen vermogen de doelstellingen wil helpen waarmaken.

Solidaire bijdrage 2020
Een ondeelbare solidariteitsbijdrage van 25 euro, gezinsleden inbegrepen, laat je genieten van onze persoonlijke begeleiding en Maccafés op zaterdagen en infosessies op donderdagavonden. De onderlinge hulpverlening houden we hoog in ons vaandel. 
Instappen kan in januari of in september.
Rekeningnr.: 
Appeltje-i, Marke 
BE88 3770 0134 8741

Bijzondere clausule
De voorzitter en de stuurgroep kunnen niet, gezamenlijk noch persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van aanwezigen tijdens bijeenkomsten van Appeltje-i. 
Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en eventueel de daaruit voortvloeiende schade aan derden of goederen van derden.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt en wordt samengesteld, is Appeltje-i niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op webstekken waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze webstek kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Beleids- en privacyverklaring
Zie hier.Webstekonderhoud Vandepitte Marnix